Hva er factoring?

Du sender dine varer og fakturaer til dine kunder som vanlig. Vi mottar en elektronisk kopi via vårt online system og overfører penger til din konto samme dag, med sikkerhet i dine fakturaer.

Vi står for profesjonell innkreving, fører kundereskontro og krever forsinkelsesrenter fra kundene dine hvis de ikke betaler. Ved behov sender vi kravene over til inkasso eller melder krav til konkursbo.

Beregn hvor mye du kan spare ved bruk av factoring i vår factoringkalkulator.

SE OGSÅ VIDEO UNDER.

Hvorfor factoringfinansiering?

Når vi står for innkrevingen og administrerer fordringene dine, vurderer vi normalt risikoen ved finansiering lavere enn banken - som ikke har samme oversikt over fordringene. Derfor er vår rente normalt lavere enn en kassakredittkrente.

Med Fakturafinansiering utnytter du også fordringspantet ditt bedre. En bank vil normalt bare finansiere inntil 50 % av verdien på dine utestående fordringer (finansieringsgrad). Med finansiering via factoring får du imidlertid forskuttert inntil hele 90 % av fordringsverdien. 

I tillegg vil finansieringen variere med de utestående fordringene, og er slik meget fleksibel. Har du store beløp utestående i kundefordringer - og dermed mye kapital oppbundet - vil du også få mer forskuttert.

Eksempel:

Har du 100.000,- utestående og 80 % finansieringsgrad, får du 80.000,- forskuttert. Har du 1.000.000,- utestående, får du fortsatt 80 % - altså 800.000,-. Maksimalt forskutteringsbeløp avhenger av avtalt finansieringslimit og godheten i debitormassen. Reklamerte fordringer finansieres ikke.

Fordeler

1

Vi overtar arbeidet etter at du har sendt faktura til dine kunder, fører full reskontro, purrer når kundene ikke betaler, krever inn forsinkelsesrenter og sender eventuelt fordringen til inkasso etter avtale med deg.

2

Når du har fakturert, kan du belåne dine fakturaer med inntil 90 % av det totale fakturabeløpet. Vi beregner din disponible factoringkreditt og overfører beløpet til din konto. I perioder med mye utestående fordringer, øker kreditten.

3

Ved å benytte factoring, vil kredittiden din reduseres betydelig og du får bedre likviditet til å vokse, investere eller bedre ditt resultat. Benytter du kredittforsikring i tillegg, vil du kunne sikre deg mot uventede tap gjennom at vi stiller garantier på dine kunder.