Fakturaadministrasjon

Frigjør kapital med 20 - 40 % redusert kredittid og profesjonell oppfølging av dine kundefordringer.

Les mer

Fakturafinansiering

Driftsfinansiering - motta inntil 90 % av fakturert beløp på konto umiddelbart etter at vi har mottatt fakturafil fra deg.

Les mer

Kredittsikring

Kredittforsikrer du bedriftens fordringer, er du sikret mot tap hvis en kunde innstiller betalingene sine ved konkurs e.l.

Les mer

Kredittvurdering

Sjekk kundenes betalingsevne før du lar dem kjøpe på kreditt og se endringer fortløpende.

Les mer

Inkasso

Effektive inkassoprosesser og løsningsorientert dialog med skyldner gir økt betaling.

Les mer

FactoLink®

FactoLink® er en webløsning og APP med info om disponibel kreditt og factoringsamarbeidet forøvrig.

Les mer

KundeWeb

Her kan dine kunder (debitorer) logge inn og få oversikt over utestående, fakturakopier m.m.

Les mer