Fakturaadministrasjon

Frigjør kapital med 20 - 40 % redusert kredittid og profesjonell oppfølging av dine kundefordringer.

Les mer

Fakturafinansiering

Driftsfinansiering - motta inntil 90 % av fakturert beløp på konto umiddelbart etter at vi har mottatt fakturafil fra deg.

Les mer

Kredittsikring

Kredittforsikrer du bedriftens fordringer, er du sikret mot tap hvis en kunde innstiller betalingene sine ved konkurs e.l.

Les mer

Kredittvurdering

Sjekk kundenes betalingsevne før du lar dem kjøpe på kreditt.

Les mer

FactoLink®

FactoLink® er SpareBank 1 Factoring sin nettbank der all informasjon angående factoringsamarbeidet finnes.

Les mer

KundeWeb

Her kan dine kunder (debitorer) logge inn og få oversikt over utestående, fakturakopier m.m.

Les mer

Inkasso

Effektive inkassoprosesser og løsningsorientert dialog med skyldner gir økt betaling.

Les mer