Personopplysninger er alle former for data, informasjon og opplysninger som kan knyttes til og identifisere en person, for eksempel navn, fødselsnummer, telefonnummer, bilde, ip-adresser eller e-postadresser.

SpareBank 1 Factoring AS er en del av SpareBank 1-alliansen. Vi tilbyr administrasjon, finansiering og kredittsikring av kundefordringer. Vi har kontorer i Oslo, Drammen, Trondheim, Hamar, Stavanger, Tromsø og Ålesund (hovedkontor).

SpareBank 1 Factoring behandler en rekke personopplysninger om våre kunder, debitorer av våre kunder, enkeltmannsforetak og våre ansatte. Opplysninger vi behandler om debitorer vil være opplysninger gitt av våre kunder og omfatter navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse og informasjon om forretningsforholdet mellom vår kunde og debitor.

SpareBank 1 Factoring behandler ikke sensitive personopplysninger som rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

SpareBank 1 Factoring behandler personopplysninger med formål om å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss for å gjennomføre oppdrag og tjenesteavtaler for våre kunder og for å overholde lovbestemte krav fra myndighetene.

Personvernansvarlig i SpareBank 1 Factoring AS:
Inger Anne Solnørdal, e-post inger.solnordal@sparebank1.no.

Link til fullstendig personvernerklæring for alle SpareBank 1-selskaper: 
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/personvern.html


Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Difi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Informasjonskapsler
Navn Utløpstid Brukes til
_ga 2 år Brukes for å skille mellom unike, anonyme brukere – og henter inn informasjon om adferd.
_gat 10 min Brukes for å bremse forespørselfrekvensen, og begrense innsamlingen av data på nettsteder med høy trafikk.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.