Uten factoring

000
000

Med factoring

000
000
000
000
000
* Dersom du i dag finansierer hele fordringsmassen med kassakreditt.

Utestående fordringer

Rentekostnader utestående fordringer