Spørsmål og svar

Hva koster factoring hos SpareBank 1?

Ved Fakturaadministrasjon beregner vi en pris per dokument/faktura. Dersom du ønsker å benytte deg av Fakturafinansiering, belastes du rente av beløpet som forskutteres samt en limitprovisjon av din innvilgede finansieringslimit (kredittgrense) hos oss. I tillegg belastes diverse gebyrer etter fastsatte satser.

Prøv kalkulatoren

Hvilke bedrifter passer factoring for?

Kan du svare «JA» på ett eller flere av følgende utsagn er det stor sannsynlighet for at factoring kan være en nyttig og lønnsom løsning for din bedrift. 

 • Vi ønsker bedre likviditet / arbeidskapital
 • Vi selger på kreditt til bedrifter
 • Vi trekker i perioder mye på kassakreditten
 • Vi har stor eller økende fordringsmasse
 • Vi har god vekst
 • Vi har liten tid til administrasjon
 • Vi fakturerer etter varen/tjenesten er solgt og levert

Forskuddsfakturering og prosjektsalg med delfakturering er ikke egnet.

Kontakt oss

Er factoring mulig ved kredittsalg til kunder i utlandet?

Finansiering av fakturaer på kunder i utlandet - ofte kalt eksportfactoring - forutsetter at du kredittsikrer fakturaene gjennom oss. Ønsker du ikke finansiering, kan vi likevel tilby administrasjon av fakturaer til utlandet - gjerne i kombinasjon med kredittsikring. Dette er en rimelig forsikring mot tap på kredittsalg til utlandet.

Les om kredittsikring

Kan jeg ha factoring i SpareBank 1 selv om jeg bruker en annen bank?

Ja, vi har kunder fra mange norske banker. Ta kontakt, så ser vi hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil factoring føre til at jeg får et dårligere forhold til mine kunder?

Nei. Alle tilbakemeldinger tyder på det motsatte. Man vil gjerne at kundene skal betale raskere, men er redd for å ødelegge kundeforholdet hvis man purrer eller sier fra. Med factoring slipper du denne problemstillingen. Når kundene forholder seg til en profesjonell aktør, betaler de raskere, samtidig som vi sørger for god behandling. Med frigjort tid, kan du fokusere på kjernevirksomhet, økt salg og kundepleie.

Kan jeg bestemme om mine kunder skal få krav om forsinkelsesrente eller om de skal sendes til inkasso?

Ja. Dette kan du påvirke via funksjoner i vårt online system FactoLink®.

Kan alle mine fakturaer finansieres, uavhengig av om de er til privatpersoner eller firma?

Ja, men det er ønskelig at hovedvekten av fakturaomsetningen er mot bedrifter. Når fakturamottaker er en bedrift, er det viktig at bedriften er betalingsdyktig/kredittverdig. Når vi via Factolink® mottar en elektronisk kopi av fakturaen som du sender ut til din bedriftskunde, kan vi finansiere inntil 90 prosent av fakturaens verdi (ut fra gitte kriterier).

Kan jeg få oversikt over kredittverdigheten på mine kunder på en enkel måte?

Ja. Vår tjeneste Kredittopplysning gir deg enkelt oversikt over dine norske kunders kredittverdighet via vårt online system Factolink®.

Hva er de største fordelene ved å benytte factoring fremfor en kassakreditt i bank? Hvorfor velge finansiering hos oss?

Rente, finansieringsgrad og fleksibilitet.

Når vi administrerer fordringene dine, vurderer vi normalt risikoen ved finansiering lavere enn banken, som ikke har oversikt over fordringene. Derfor er vår rente normalt lavere enn en bankrente.

Med Fakturafinansiering utnytter du også fordringspantet ditt bedre. En bank vil normalt finansiere maksimalt 50 % av verdien på dine utestående fordringer (finansieringsgrad). Med finansiering via factoring får du forskuttert inntil 90 % av fordringsverdien.

I tillegg vil finansieringen variere med de utestående fordringene, og er slik meget fleksibel. Har du store beløp utestående i kundefordringer - og dermed mye kapital oppbundet - vil du også få mer forskuttert.

Eksempel:

Har du 100.000,- utestående og 80 % finansieringsgrad, får du 80.000,- forskuttert. Har du 1.000.000,- utestående, får du fortsatt 80 % - altså 800.000,-. Maksimalt forskutteringsbeløp avhenger av avtalt finansieringslimit og godheten i debitormassen.

Hvordan kan jeg unngå eller redusere risiko tap på kundefordringene?

Hos oss kan du kredittsikre dine fakturaer med tjenesten Kredittsikring. Om du bør kredittsikre alle fakturaer til alle kunder - eller bare enkelte, kan diskuteres. Du kan enkelt søke om forsikring av en faktura via vårt online system FactoLink®.

Ved kredittsikring av fakturaer til kunder i Norge, får du hele 90 % av fakturabeløpet utbetalt selv om kunden skulle bli betalingsudyktig pga. konkurs, akkord e.l.

Ved kredittsikring av fakturaer til kunder i utlandet, kan du få inntil 100 % fakturabeløpet utbetalt selv om kunden skulle bli betalingsudyktig pga. konkurs, akkord e.l.

Kan mitt regnskapskontor få tilgang til mine data og min reskontro når jeg benytter factoring?

Ja. Vårt online system, FactoLink®, har mulighet for flere brukere. Dermed kan din regnskapsfører, styreleder m.fl. få sin egen påloggingsinfo til systemet og enkelt kunne følge med på data og reskontro.

Kan jeg få en demonstrasjon av webløsningen som SpareBank 1 Factoring benytter (www.factolink.no)?

Vi demonstrerer mer enn gjerne FactoLink®. Ta kontakt med oss for å avtale.

Kontakt oss

Får mine kunder noen fordeler av at jeg blir factoringkunde?

SpareBank 1 Factoring har utviklet en online løsning som gjør det ekstra attraktivt å være factoringkunde i SpareBank 1. Vår online KundeWeb sparer tid både for din bedrift OG for dine kunder. Dine kunder kan logge inn på en egen KundeWeb hvor de finner originalfaktura, se utestående og etterspurt fakturainformasjon i sitt kundeforhold til deg. Dette er spesielt populært rundt årsoppgjør. Kundene dine kan også kommunisere med både oss og deg via KundeWeb'en.

Samarbeider SpareBank 1 Factoring med andre finansinstitusjoner?

Ja, vi samarbeider hovedsakelig med bankene i SpareBank 1-alliansen om salg av factoring og tilknyttede tjenester:

 1. SpareBank 1 SMN
 2. SpareBank 1 SR-Bank
 3. SpareBank 1 Østlandet
 4. Sparebank 1 Nord-Norge
 5. SpareBank 1 Sørøst-Norge
 6. SpareBank 1 Helgeland
 7. SpareBank 1 Østfold Akershus
 8. SpareBank 1 Ringerike Hadeland
 9. SpareBank 1 Søre Sunnmøre
 10. SpareBank 1 Nordmøre
 11. SpareBank 1 Lom og Skjåk
 12. SpareBank 1 Hallingdal Valdres
 13. SpareBank 1 Gudbrandsdal
 14. MAIK AS
 15. SpareBank 1 Finans Nord-Norge
 16. SpareBank 1 Finans Østlandet