Saga Subsea AS

- Vi opplever factoring som et veldig godt finansielt verktøy! Factoring frigjør tid til å jobbe med det som vi faktisk tjener penger på til syvende og sist – kunder og marginer! Det sier gründer og adm. direktør i Saga Subsea, Einar Tollaksvik.

På få år har selskapet som har sitt hovedkontor på Killingøy Offshorebase i Haugesund blitt en betydelig leverandør av tjenester til store internasjonale undervanns-kontraktørene, rederier og riggeiere som driver i Nordsjøen og i det internasjonale markedet.

Selskapet ble stiftet i 2011 av tre gründere. To av dem, Einar Tollaksvik og Tor Edward Sandvik Alme, valgte å utvikle selskapet videre og innså at dersom de skulle lykkes måtte det satses og skapes vekst.

Og satse har de til de grader gjort! I 2014 strukturerte de selskapet og har siden den gang seksdoblet omsetningen sin, vunnet vekst og nyskaper pris, samt etablert kontorer både på Las Palmas og Kypros. Med disse strategiske grepene har det åpnet det seg muligheter for bedriften i områder hvor flere av de store internasjonale operatørselskapene er på plass.

Tollaksvik forteller med iver hva factoring har hatt å si for veksten i selskapet de siste årene.

- For å kunne ta unna veksten vår var vi nødt til å se på alternative finansieringsmuligheter. Vi ble derfor anbefalt factoring i kombinasjon med kredittsikring. Dette opplevde vi som en meget god og konkurransedyktig løsning, forteller Tollaksvik. - Det var også en ekstra sikkerhet for oss når vi skulle selge i det utenlandske markedet. Likviditeten bedret seg raskt og kapital ble frigjort. Bruk av tid på administrativ arbeid har også blitt mindre og vi kan konsentrere oss om å vinne større jobber, sier Tollaksvik. 

 Selv om veksten har vært god, er den største aktiviteten hos Saga Subsea fremdeles knyttet til norsk sokkel. Slik regner Tollaksvik med at det vil bli også de nærmeste årene. 

 - Subsea virksomheten knyttet til olje og gass vil vare lenge. Den siste farkosten som kommer til å forlate norsk sokkel er en ROV. Men - det er viktig å ha flere bein å stå på, understreker Tollaksvik. - Derfor satser vi på oppdrag knyttet til kabellegging til havs og til forskning på havbunnen også.

Og satse har de til de grader gjort! I 2014 strukturerte de selskapet og har siden den gang seksdoblet omsetningen sin, vunnet vekst og nyskaper pris, samt etablert kontorer både på Las Palmas og Kypros. Med disse strategiske grepene har det åpnet det seg muligheter for bedriften i områder hvor flere av de store internasjonale operatørselskapene er på plass.

- For å kunne ta unna veksten vår var vi nødt til å se på alternative finansieringsmuligheter. Vi ble derfor anbefalt factoring i kombinasjon med kredittsikring. Dette opplevde vi som en meget god og konkurransedyktig løsning, forteller Tollaksvik. - Det var også en ekstra sikkerhet for oss når vi skulle selge i det utenlandske markedet. Likviditeten bedret seg raskt og kapital ble frigjort. Bruk av tid på administrativ arbeid har også blitt mindre og vi kan konsentrere oss om å vinne større jobber, sier Tollaksvik. 

 Selv om veksten har vært god, er den største aktiviteten hos Saga Subsea fremdeles knyttet til norsk sokkel. Slik regner Tollaksvik med at det vil bli også de nærmeste årene. 

 - Subsea virksomheten knyttet til olje og gass vil vare lenge. Den siste farkosten som kommer til å forlate norsk sokkel er en ROV. Men - det er viktig å ha flere bein å stå på, understreker Tollaksvik. - Derfor satser vi på oppdrag knyttet til kabellegging til havs og til forskning på havbunnen også.