Kredittsikkerhet

Sikkerhet mot tap

Når du kredittsikrer fordringene dine, er du sikret betaling dersom en kunde innstiller betalingene sine ved akkord, konkurs e.l.

  • Vi kredittvurderer dine debitorer og gir deg en oppdatert status.
  • Ved endring i ratingkarakter på norske kunder, varsler vi deg.
  • Vi innvilger kredittforsikringslimiter på dine debitorer ut fra din søknad og resultatet av vurderingen.
Fordelene
  • Du er forsikret mot økonomiske tap av angitte årsaker.
  • Vi kredittvurderer dine eksisterende og potensielle kunder i Norge og utlandet, og gir deg kunnskap om betalingshistorikk og soliditet.
  • Du får informasjon om potensielle kunders kredittverdighet.
  • Vi overvåker dine debitorer og gir deg beskjed om negative hendelser.
  • Du er sikret 90 % oppgjør for leveranser til innland og utland.
  • Du slipper å rapportere sene betalere til kredittforsikringsselskapet. Vi gjør det for deg.
  • Du kan konsentrere deg om salgs- og markedsarbeidet og slippe å tenke sikkerhet.

Når debitor befinner seg i utlandet, hentes kredittopplysninger gjennom våre samarbeidspartnere som også sørger for innvilgelse av kredittforsikringslimit. Når en kunde først er sjekket, er det vår oppgave å fange opp eventuelle uregelmessigheter framover.

Kan enhver handel forsikres?

Nei. Det finnes selskaper man rett og slett ikke bør selge til. Identifisering av disse er en vesentlig del av den kompetansen du får til rådighet hos oss. Et avslag er ikke nei til et salg, men et signal om at man ikke bør levere på kreditt.