Innenfor en offensiv markedsstrategi er kredittsalg ofte en nødvendighet. Men ikke alle bedrifter og personer kan eller vil gjøre opp for seg. Det er derfor viktig å danne seg et bilde av kundens betalingsevne og -vilje før en kjøpsavtale inngås. Det er også viktig å være løpende oppdatert på eksisterende kunders situasjon underveis i kundeforholdet. 

Vi tilbyr full oversikt over dine bedriftskunder og deres kredittverdighet i en egen rapport på www.factolink.no. Vi henter informasjonen både fra Bisnode (tidligere Lindorff) og fra vårt interne system, gitt at kunden finnes i vår database. Vår interne score på kredittverdighet tar blant annet også hensyn til kundens betalingshistorikk hos oss.

Før salg til nye kunder, kan du også søke på bedrifters org.nr. eller (privatpersoners personnr.) direkte fra FactoLink®. Du vil da i tillegg til å se score for kredittverdighet, få oversikt over bedrifters regnskap og økonomiske utvikling de siste årene.