Kredittvurdering

Gi kreditt til de riktige kundene

Innenfor en offensiv markedsstrategi er kredittsalg ofte en nødvendighet. Ikke alle bedrifter og personer kan - eller vil - gjøre opp for seg. Det er derfor viktig å danne seg et bilde av kundens betalingsevne og -vilje før en kjøpsavtale inngås. Det er også viktig å være løpende oppdatert på eksisterende kunders situasjon underveis i kundeforholdet. 

www.factolink.no kan du via eksterne samarbeidspartnere få en kredittvurdering av bedrifter i foretaksregisteret. 

Før salg til nye kunder, kan du sjekke score for kredittverdighet, samt oversikt over bedrifters regnskap og økonomiske utvikling de siste årene.

Det er videre mulig å holde seg oppdatert på kundene via løpende innhenting av kredittopplysning.

Tilgang til annet kredittsøk kan gis via ekstern samarbeidspartnere.