Fakturaadministrasjon

Frigjør tid og penger

Få profesjonell oppfølging av dine kundefordringer. Opplev 20-40 % reduksjon av kredittiden og få pengene raskere.

Når du har Fakturaadministrasjon hos oss, får du profesjonell oppfølging av alle tidkrevende (men nødvendige) arbeidsoppgaver frem til fakturaen er betalt og pengene står på konto.

  • Vi fører kundereskontro
  • Vi sender purringer og inkassovarsler
  • Vi oversender til inkasso etter avtale med deg mens du kan følge status via vårt online-system, FactoLink
  • Vi holder øye med dine kunders betalingsevne og rapporterer avvik

Fordelene kommer umiddelbart og er svært merkbare i en travel hverdag

  • Du frigjør tid. 
  • Du får pengene raskere inn på konto (20 - 40 % redusert kredittid).
  • Du reduserer belastningen på driftskreditten din.
  • Du får profesjonelt tilsyn med debitors betalingsevne.
  • Du reduserer sannsynligheten for tap.
  • Du får enklere regnskapsføring gjennom vår reskontroføring og sparer tid og penger på regnskapsfører.
Hva koster det?

Gi oss informasjon om din omsetning, antall faktura og antall kunder - og vi utarbeider et tilbud til deg. Eventuell fakturafinansiering eller kredittforsikring prises selvstendig.

Selger du til utlandet?

Med Fakturaadministrasjon og Kredittsikring er du godt rustet for salg til utlandet. Vi kan også tilby finansiering av fordringer til utlandet så lenge de er kredittsikret gjennom oss.

Må man først ringe og purre på utenlandske kunder, er det en stor fordel at dette gjøres av noen med ekspertise på juss og kultur i kjøpers marked. Våre samarbeidspartnere i FCI (Factors Chain International) purrer i andre land på vegne av oss. All oppfølging vil skje lokalt. Slik unngår en eventuelle språkproblemer og kommunikasjonssvikt.