Inkasso

Mer penger raskere tilbake

Effektive inkassoprosesser og løsningsorientert dialog med skyldner gir økt betaling.

Overordnet all inkasso-metodikk ligger et hvert menneskes ønske om å bli behandlet med respekt. Inkasso er kommunikasjon, og måten vi kommuniserer på er helt avgjørende for kundenes vilje til å gjøre opp for seg. Fra undersøkelser vet vi at det de som skylder penger ønsker mest, er å få til gode betalingsløsninger. Da er vi avhengig av god dialog mellom kunde, inkassoselskapet (Kredinor) og de som har penger til gode. Inkasso er en felles betegnelse for flere typer tiltak, der graden av økonomisk risiko og rettslig involvering er forskjellig:

Purreservice

Om man ikke ønsker factoring, men ønsker inkassotjenester med purreservice, er det smart å trekke inkassoselskapet inn allerede i purreprosessen. Det øker betalingsviljen betydelig.

Førrettslig inkasso

Mer enn 80 % av inkassosakene løser seg før rettslige skritt iverksettes. En kunde til inkasso trenger ikke å være en tapt kunde.

Rettslig inkasso

Ikke alle inkassosaker lar seg løse frivillig. Rettslig påtrykk kan være nødvendig for å utløse betaling.

Overvåk

Gi ikke opp et inkassokrav. Det kan komme fremtidige endringer i skyldners inntekts- og formuessituasjon. 

Utenlandsinkasso

Skyldner er ikke alltid norsk, og andre lands inkassolovgivning kan være annerledes enn vår. Spesialistkunnskap er nødvendig.

Juridiske tjenester

Inkasso omfattes av flere lover og mange regler. Store beløp kan stå på spill, og det er viktig å trå juridisk riktig.

Kredinor er eiet av SpareBank 1 Gruppen og Kredinorstiftelsen. Les mer på www.kredinor.no.