Fakturafinansiering

Motta inntil 90 % av fakturert beløp på konto umiddelbart etter at vi har mottatt fakturafil fra deg.

Når du selger varer eller tjenester på kreditt, binder du penger over tid. Lar du oss finansiere dine utestående fordringer, får du pengene umiddelbart.

  • Vi forskutterer inntil 90 % av fakturabeløpet til din konto straks vi har mottatt fakturafil fra deg.
  • Resten av fakturabeløpet overføres når kundene har betalt - minus vår provisjon.
Forutsetninger
  • Fakturafinansiering forutsetter at man har avtale om fakturaadministrasjon.
  • 1. prioritets pant i kundefordringene.
Fordelene med Fakturafinansiering er økonomisk gunstige
  • Du får konkurransedyktige betingelser.
  • Du kan fritt begrense finansieringen i perioder med god likviditet. 
  • Du får likviditet og handlekraft.