Når du selger varer eller tjenester på kreditt, binder du penger over tid. Lar du oss finansiere dine utestående fordringer, får du pengene umiddelbart.

  • Vi forskutterer inntil 90 % av fakturabeløpet til din konto straks vi har mottatt fakturafil fra deg.
  • Resten av fakturabeløpet overføres når kundene har betalt - minus vår provisjon.
Forutsetninger
  • Fakturafinansiering forutsetter at man har avtale om fakturaadministrasjon.
  • 1. prioritets pant i kundefordringene.
Fordelene med Fakturafinansiering er økonomisk gunstige
  • Du får konkurransedyktige betingelser.
  • Du kan fritt begrense finansieringen i perioder med god likviditet. 
  • Du får likviditet og handlekraft.